top of page

Villkor

Om inte annat anges så gäller villkor nedan.

 • Beställare ska se till att det är fri väg i huset och att golv, trösklar, möbler mm som behöver skydd ska skyddas för in- och utforsling av er gamla varmvattenberedare samt er nya. Befintlig produkten får inte vara inbyggd och den ska kunna passera genom dörrar.

 • Ingenting får vara placerat på produkten när bytet ska ske.

 • Priserna gäller endast modul beredare med en maxvolym på 300 liter.

 • Vi kommer att ha våra skyddsskor på oss för att vår olycksfallsförsäkring ska gälla vid eventuell olycka.

 • En säker uppställningsplats för er gamla produkt ska påvisas oss om inte vi ska lämna den till återvinning, vi frånsäger oss allt ansvar för eventuella skador som uppstår p.g.a. oaktsamma händelser på uppställningsplatsen.

 • Befintlig spilledning från säkerhetsventil ska leda till golvbrunn, vårt pris avser bara att koppla ihop den med nya produkten i kopplingsutrymmet.

 • Produktinformation finns på tillverkares hemsidor.

 • Med underhållsfri menas att ingen tillsyn av anod behövs då det inte finns någon, men kontroll av säkerhetsventil kvarstår enligt tillverkarens instruktioner.

 • Vid eget inköp av produkt beakta villkor hos er leverantör av produkten samt regler angående transportskador.

 • Vårt pris kommer att justeras för mer tid och fler resor om vi måste avbryta och planera ny dag för installation av er produkt om ni måste returnera godset p.g.a. skador.

 • Om ni väljer att avbryta beställt arbete av oss som har påbörjats så kommer ni att faktureras de faktiska kostnader som uppstår p.g.a. detta.

 • Våra rekommendationer på val av korrisionsskydd är allmänt och har undantag med lokala skillnader på vattenkvalitet.

 • Det bästa sättet att veta vad man ska ha för korrisionsskydd är att kontakta kommunen för vidare information eller kontrollera befintlig installerad varmvattenberedares korrisionsskydd och hur länge den har varit i drift.

 • Vi frånsäger oss allt ansvar för val av korrisionsskydd och anmanar er att kontrollera era förutsättningar på dricksvattenkvaliteten.

 • Inkoppling av el/strömkännare/styrning kommer endast att utföras som er gamla produkt var inkopplad under förutsättning att el/strömkännare/styrning är dragen från säkringsskåp direkt till er produkt, har ni någon form av extrautrustning så som tariffstyrning ber vi er kontakta lokal elinstallatör för demontering av dessa och installation av 230/400V, nolla och 1-3 faser fram i erforderlig omfattning för inkoppling av produkten.

 • Bipackade komponenter till produkter kopplas inte in om befintliga anslutningar inte finns till dessa och byts ej ut.

 • Alla priser anges inklusive mervärdesskatt 25% om inte annat anges.

 • Om vattenmätare är monterad i kopplingsutrymmet ska ni meddelas oss detta och skicka en bild så att vi, om vi behöver, kan lämna ett pris annars tillkommer kostnader för material och arbete, priser på hemsidan gäller om vattenmätare inte sitter i kopplingsutrymmet.

 • Er gamla produkt lämnas till återvinning och ingår i priset om det anges.

 • Erbjudandet gäller endast om ni har en befintlig modulprodukt (60x60 cm).

 • Är er befintliga produkt inbyggd på något sätt så kan vi inte ansvara för de eventuella skador som kan uppstå för att få bort denna. T.ex. fötter som står under klinker, lister som måste tas bort, tak/väggar som sitter för nära varmvattenberedaren och dess färdväg vid in/utforsling.

 • Är eran befintliga produkt stående under renoverat golv (typ klinker runt om) tar vi inte ansvar för skador som uppstår runt omkring för att få bort produkten.

 • Lagerstatus som vi uppger avser våra leverantörers lagerstatus och vi kan inte påverkar fel i deras uppdateringar vilket medför att vi reserverar oss från att varan faktiskt finns i lager.

 • Vi kan inte påverka leveranstider om fabrikanter och grossister ej har varan på lager.

 • Otillräckligt tätskikt ansvarar vi inte för men undviker i största mån om vattenspill på arbetsplatsen.

 • Vi förbehåller oss rätten att kontrollera på plats om våra villkor är uppfyllda och om priset ska gälla.

 • Om inte våra villkor är uppfyllda tillkommer debitering för att kunna utföra bytet av produkten.

 • Eventuella garantianspråk på produkter som vi inte levererat kan ej ställas mot oss.

 • Reservationer mot befintliga rörinstallationer och dess kondition. Vi ansvarar inte för eventuella läckage som uppstår på grund av dess kondition och felaktigheter.

 • Erbjudandet gäller endast i Stockholm och Uppsala med orter och områden runt omkring.

 • Vi försöker begränsa annonsers räckvidd på Google, Blocket och Facebook mm men kan inte helt påverka vart den visas och p.g.a. detta förbehåller vi oss rätten att inte lämna pris och tacka nej till arbeten och leveranser.

 • Vi fotodokumenterar våra arbeten samt arbetsytor som vi rör oss på med rörliga bilder samt stillbilder.

 • Personnummer på fastighetsägare och fastighetsbeteckning för ROT-avdrag ska vara oss tillhanda vid beställning av arbete.

 • Vi förbehåller oss rätten att avboka bokade jobb vid sjukdom eller andra händelser som gör att vi ej kan arbeta.

 • Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till arbetet om lämnade uppgifter är ofullständiga eller inkorrekta.

 • Vi förbehåller oss rätten att kunna tacka nej till kunder som har accepterat och beställt arbeten enligt offert.

 • Vi reserverar oss mot felskrivningar i denna text och förbehåller oss rätten till ändringar i villkor utan att meddela.

Genom att beställa ett arbete genom oss så godkänner du våra villkor.

Garanti:
- Vi lämnar 2 års garanti på vårt arbete enligt konsumentköpslagen.

Betalningsvillkor:

 • Swish, kortbetalning (VISA/MASTERCARD) eller faktura/delbetalning via SVEA. 

 • VVSLJUNGBERG AB skickar inte faktura. 

 • Vi tar betalt direkt i samband med arbetet.

bottom of page