top of page

GDPR

Hej!

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, telefonnummer, adress och information/kortuppgifter/data i samband med betalning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ansöka om ROT-avdrag, kommunicera med er, myndigheter, kreditupplysare och ta betalt.

Vi har fått dina uppgifter från er och vid kommunikation med myndigheter och kreditupplysare . Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för er beställning av produkter/arbete/ROT-avdrag/kreditupplysning . Dina uppgifter kommer att sparas i korrespondens mellan oss, myndighter, kreditupplysare och i vårt affärssystem (Visma) https://vismaspcs.se/integritetspolicy.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med myndigheter, kreditupplysare och Visma (vårt affärssystem) https://vismaspcs.se/integritetspolicy. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Jesper Ljungberg, VVSLJUNGBERG AB org.nr. 559264-7902. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@vvsljungberg.se . Vi anser att vi inte behöver ett dataskyddsombud enligt gällande regler.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsombud/maste-vi-utse-ett-dataskyddsombud/

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppgifter ni lämnar till oss kommer aldrig nyttjas till något annat än ovan nämnda. Vid frågor angående era uppgifter vänligen kontakta oss på info@vvsljungberg.com 

 

Med vänlig hälsning
Jesper Ljungberg
VVSLJUNGBERG AB
0704946587

bottom of page