top of page

Fyll i forumläret nedan för att göra en felanmälan.

Vid fel på produkt/driftstörningar, fyll i formuläret nedan för att göra en felanmälan. Beroende på typ av fel så kommer antingen VVSLJUNGBERG AB och felsöker/åtgärdar problemet eller så skickar vi in en felanmälan till tillverkaren av produkten och så kommer deras egna serviceombud och felsöker/åtgärdar problemet.

OBS! Om felet ej omfattas av garanti så kan ni komma att debiteras de kostnader som uppstår till följd av denna felanmälan.

Ladda upp fil
Ladda upp fil
bottom of page